Καλώς ήρθατε στην εφημερίδα μας..

Πρόκειται για την εφημερίδα των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου. Είναι η πρώτη μας διαδικτυακή σχολική εφημερίδα και ελπίζουμε να σας αρέσει. Περισσότερα »

Πως δημιουργήθηκε το Μαθητικό στέκι;

Το Μαθητικό Στέκι είναι ένας τόπος χαράς και δημιουργίας για μας. Τη δημιουργούμε τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο ανάλογα με τις δραστηριότητες που κάνουμε.. Περισσότερα »

 

Modele parchet dormitor

L`UCI s`est engagée à atteindre l`objectif UCOP de Zero Waste par 2020. Zero Waste nous permet de minimiser le matériel allant aux décharges en réduisant, en réutilisant, en recyclant et en compostage. Les déchets solides municipaux constituent un problème important, en particulier dans les pays en développement qui manquent d`infrastructures suffisantes et de masse terrestre utilisable pour les traiter de manière appropriée. Certains pays en développement connaissent une combinaison de problèmes qui empêchent une bonne gestion des déchets solides. Ce document analyse la gestion des déchets solides municipaux dans le nord-est de la Thaïlande, en utilisant la municipalité de sous-district de Tha Khon Yang (TKYSM) dans la province de Maha Sarakham comme une étude de cas. La combinaison d`une croissance démographique et économique rapide et de l`affluence qui y est associée a entraîné une augmentation de l`utilisation des biens de consommation et une augmentation concomitante de la production de déchets solides municipaux. Dans le TKYSM, il y a une pression sur le gouvernement local pour établir un programme approprié de gestion des déchets pour résoudre la crise des déchets en escalade. L`objectif de cette étude est de fournir des solutions viables aux défis de gestion des déchets dans le TKYSM, et potentiellement d`offrir des conseils à d`autres localités similaires confrontées également aux mêmes défis. Il est bien établi que les changements réussis à la gestion des déchets exigent une compréhension du contexte local et de l`examen de questions spécifiques dans une région.

Par conséquent, une vaste consultation communautaire et un engagement avec des experts locaux ont été entrepris pour développer une compréhension des défis particuliers de gestion des déchets du TKYSM. Les méthodes de recherche comprenaient des observations, des entrevues individuelles et des groupes de discussion avec divers intervenants. Les résultats de cette recherche mettent en évidence un certain nombre d`occasions d`améliorer l`infrastructure locale et la capacité opérationnelle autour de la gestion des déchets solides. La gestion des déchets dans les zones rurales et urbaines doit être abordée différemment. Les solutions comprennent: l`élaboration de plans de politique et de mise en œuvre appropriés (fondés sur les recommandations du présent document); réduction du volume des déchets en décharge en établissant un système de séparation des déchets; lancement d`un service de collecte qui soutient la séparation des déchets à la source; éduquer les citoyens de la municipalité; et le personnel du gouvernement local, et pour le gouvernement local de solliciter l`appui externe des temples locaux et de l`expertise de l`Université voisine. À la suite du cadre de gestion intégrée des déchets durables (ISWM), cette étude a évalué le système actuel de gestion des déchets solides dans TKY. Le cadre reconnaît l`importance d`évaluer les conditions et les besoins locaux et de créer des solutions adaptées au lieu [4]. «Les camions de collecte de déchets pourraient avoir des boîtes distinctes pour différents types de déchets.» TIEW, K.

et al. 2011. Composition des déchets solides dans un campus universitaire et son potentiel de compostage. Dans International Journal on Advanced science, Engineering and information technologies, vol. 1, 2011, n ° 6, pp. 675 – 678. ISSN 2088-5334. En accord avec les tendances mondiales, la production de déchets en Thaïlande augmente. De 2008 à 2016, la production de déchets a augmenté, passant d`environ 24 millions tonnes par an en 2008 à plus de 27 millions tonnes [14, 15]. Le gouvernement thaïlandais en reconnaissant le problème a publié sa feuille de route pour les déchets municipaux et dangereux en août 2014 [16].

La feuille de route a été couplée à une dévolution de la responsabilité du MSWM du centre au gouvernement local [17]. Le gouvernement central thaïlandais a transféré les fonctions, le budget et le personnel aux gouvernements locaux, ce qui signifie que les gouvernements locaux jouent désormais un rôle de chef de file dans la gestion des déchets solides au sein de leurs juridictions [18].