ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1    2      3                
                    
     4                 
                    
      5                
                    
      6      7            
             8   9        
                    
         10             
                    
     11                 
                    
                    
           12           
                    
       13