Πώς λειτουργεί η ψηφιακή μας βιβλιοθήκη

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει δημιουργηθεί με στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας και την ανάπτυξη σχολικών δραστηριοτήτων που προάγουν τη συνεργατική μάθηση και ενισχύουν τις διαμαθητικές σχέσεις. Επιπλέον έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μη δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα μαθητών δίνοντας όμως ταυτόχρονα τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αποκομίζει libraσημαντικά στοιχεία για τη «δανειστική κατάσταση» ενός βιβλίου, χρήσιμες περιγραφές για το περιεχόμενό του καθώς και τις γνώμες-απόψεις των μαθητών που το διάβασαν. Ιδιαίτερα για την περίπτωση των μικρών μαθητών, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα επισύναψης αρχείων ήχου των μαθητών. Ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάζουν τις δράσεις που ανέπτυξαν στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας για το κάθε βιβλίο συνδέοντας τη βιβλιοθήκη με την λειοτυργία της ιστοδελίδα του σχολείου.

Επιπροσθέτως, η βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών προάγοντας την συνεργασία μεταξύ τους ακόμη και κατά την παραμονή τους στο σπίτι, καθώς και την επικοινωνία μεταξύ εκπαδευτικών και μαθητών. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να υπόβάλουν μια εργασία τους ηλεκτρονικά επιλέγοντας την κατηγορία της και το θεματικό χώρο της βιβλιοθήκης ή σχολικής εφημερίδας που επιθυμούν να δημοσιευτεί.  Με τον τρόπο αυτό αυτόματα, χωρίς τη χρήση αποθηκευτικών μέσων, η εργασία τους περνάει από το σπίτι στο χώρο του σχολείου κι από εκεί, μετά την έγκριση του εκπαιδευτικού, στο διαδίκτυο.  Για την προστασία των μαθητών, δίδεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα ελέγχου του διαλόγου μεταξύ των μαθητών για την αποφυγή υβριτικών διαλόγων ή  διαπληκτισμών μεταξύ των αμθητών καθώς και την ανάπτυξη φαινομένων ψηφιακής σχολικής βίας

Οι φάσεις ενημέρωσης της βιβλιοθήκης είναι οι ακόλουθες:

  1. Ενημέρωση ειδών λογοτεχνικής παραγωγής (απλή ονομαστική καταγραφή αρχικά ? αργότερα, ανάλογα με την τάξη και το επίπεδο των μαθητών μπορούμε να περάσουμε σε αναλυτική ή περιγραφική καταγραφή του κάθε είδους)
  2. Ενημέρωση λίστας συγγραφέων (απλή ονομαστική καταγραφή αρχικά ? αργότερα, ανάλογα με την τάξη και το επίπεδο των μαθητών μπορούμε να περάσουμε σε αναλυτική ή περιγραφική καταγραφή των βιογραφιών τους)
  3. Καταχώρηση βιβλίων
  4. Καταχώρηση μελών δανειστικής βιβλιοθήκης ? απόδοση κωδικών πρόσβασης
  5. Δανεισμός βιβλίων
  6. Επιστροφή βιβλίων
  7. Καταχώριση περιλήψεων από τους μαθητές των βιβλίων που διάβασαν.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και κατά την επεξεργασία των αναγνωσμάτων των μαθητών, στο πλαίσιο του προγράμματος της φιλαναγνωσίας, είναι δυνατή η επεξεργασία και ο εμπλουτισμός από τους ίδιους τους μαθητές των στοιχείων των ειδών λογοτεχνικής παραγωγής και των βιογραφιών των συγγραφέων της βιβλιοθήκης.

 

Διαδικασία καταγραφής λογοτεχνικών ειδών, συγγραφέων, βιβλίων  (φάσεις 1,2 και 3)

Η πρώτη φάση καταγραφής των ειδών λογοτεχνικής παραγωγής μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (δηλ. η καταχώρηση των κατηγοριών: ποίημα., διήγημα, μυθιστορημα κ.λ.π.).

Οι φάσεις δύο και τρία, σύμφωνα με την εμπειρία που εισπράχθηκε από την εφαρμογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου, μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα και από τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων αφού εξασφαλιστεί από μέρους τους η γενική αποδοχή για τη συμμετοχή τους στο project. Οι μαθητικές ομάδες μπορεί να χωριστούν σε τρεις ομάδες:

-          Τους καταγραφείς συγγραφέων

-          Τους καταγραφείς βιβλίων  (η ομάδα με τα περισσότερα μέλη)

-          Τους διαδικτυακούς εξερευνητές

Για κάθε νέο βιβλίο που έρχεται να καταγραφεί η ομάδα καταγραφής ανακοινώνει στις υπόλοιπες ομάδες τον τίτλο του, το συγγραφέα και το λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκει. Αν το λογοτεχνικό είδος δεν αναγράφεται στο βιβλίο, οι διαδικτυακοί εξερευνητές αναλαμβάνουν να το βρουν μέσω της χρήσης διαφορετικών μηχανών αναζήτησης. Παράλληλα αναλαμβάνουν να βρουν φωτογραφία του συγγραφέα και του εξώφυλλου του βιβλίου στο διαδίκτυο. Την ίδια στιγμή οι καταγραφείς συγγραφέων καταχωρούν το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα χωρίς να επισυνάψουν την φωτογραφία του. Εφόσον δηλώσουν ότι τέλειωσαν, οι καταγραφείς βιβλίων καταχωρούν τον τίτλο του βιβλίου, τον κωδικό του, τον συγγραφέα του, και το λογοτεχνικό είδος του που το βλέπουν είτε από το εξώφυλλο είτε το ακούν από τους διαδικτυακούς εξερευνητές που στο μεταξύ το έχουν βρει. Δεν καταχωρούν μόνο το εξώφυλλο του βιβλίου, εργασία για την οποία είναι επιφορτισμένη η ομάδα των διαδικτυακών εξερευνητών. Για την κωδικοποίηση των βιβλίων προτείνεται η χρήση της ημερομηνίας του λογοτεχνικού είδους στο οποίο ανήκει και ένας αύξοντας αριθμός (αν η καταχώρηση γίνει στις 31/10/2014 και το βιβλίο είναι μυθιστόρημα, ο κωδικός μπορεί να είναι: 310114Μ1 αν ο αύξοντας αριθμός του είναι 1).

Τέλος, η ομάδα των διαδικτυακών εξερευνητών, τροποποιώντας τα στοιχεία του συγγραφέα, καταχωρούν με τη διαδικασία copy-paste τη διαδικτυακή  διεύθυνση της φωτογραφίας του. Την ίδια ακριβώς διαδικασία επαναλαμβάνουν κατά την καταχώρηση του εξώφυλλου του βιβλίου.

 

Διαδικασία καταγραφής μελών και δανεισμού βιβλίων (φάση 4)

Η διαχείριση της δανειστικής βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτικούς, ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους μαθητές με την επιστασία κάποιου εκπαιδευτικού. Για να δανειστεί κάποιος μαθητής ένα βιβλίο θα πρέπει να είναι μέλος της δανειστικής βιβλιοθήκης και να του έχουν χορηγηθεί από τους διαχειριστές της κάποιοι κωδικοί πρόσβασης. Για την έκδοση των στοιχείων πρόσβασης (π.χ. για τον μαθητή Γεωργίου Αλέξανδρο μπορούμε να δώσουμε όνομα χρήση geoale και κωδικό πρόσβασης geo2ale). Προσοχή: Το όνομα χρήστη κάθε μαθητή θα πρέπει να είναι μοναδικό για τον κάθε μαθητή.

Με την καταχώρηση του κάθε μαθητή ως μέλους της δανειστικής βιβλιοθήκης, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να δανειστούν το βιβλίο που αυτοί επιθυμούν. Μπαίνοντας στη βιβλιοθήκη με τους κωδικούς πρόσβασής τους έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ημερομηνία επιστροφής του βιβλίου που δανείστηκαν ενώ παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του βιβλίου έχουν τους δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάζουν περιγραφικά την πλοκή του βιβλίου που δανείστηκαν και να καταχωρήσουν την άποψή τους γι? αυτό. Η καταχώρηση αυτή γίνεται με την μορφή υποβολής σχολίων και δεν είναι ορατή από τους επισκέπτες της σελίδα ούτε και από τους άλλους συμμαθητές τους. Προκειμένου να δημοσιευθούν οι σχολιασμοί των μαθητών θα πρέπει να υπάρξει έγκριση από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ή την ομάδα διαχείρισης της βιβλιοθήκης.