Ωράριο λειτουργίας

Ωράριο Σχολείου:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ώρα

Διάρκεια

08.00 – 08.15

15′

Προσέλευση μαθητών/τριών

08.15 – 09.00

45′

1η διδακτική ώρα

09.00 – 9.40

40′

2η διδακτική ώρα

09.40 – 10.00

20′

Διάλειμμα

10:00 – 10:45

45′

3η διδακτική ώρα

10:45 – 11:30

45′

4η διδακτική ώρα

11:30 – 11:45

15′

Διάλειμμα

11:45 – 12:25

40′

5η διδακτική ώρα

12:25 – 12.35

10′

Διάλειμμα

12:35 – 13:15

40′

6η διδακτική ώρα

13.15 – 13.20

5′

Αποχώρηση μαθητών/τριών Πρωινού Προγράμματος – Μετάβαση μαθητών/τριών Ολοήμερου Προγράμματος στην αίθουσα σίτισης

13.20 – 14.00

40′

1η Ζώνη Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση, χαλάρωση

14.00 – 14.10

10′

Διάλειμμα

14.10 – 15.00

45′

2η Ζώνη Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη, Προετοιμασία

 Αποχώρηση μαθητών/τριών Ολοήμερου Προγράμματος