Οι μαθητές μας – τάξεις

 

Σχολικό έτος 2023-2024

Μαθητικό Δυναμικό (103 μαθητές/τριες)

Α΄  τάξη:  14 μαθητές/τριες (9 αγόρια & 5 κορίτσια)

Β΄  τάξη:  17 μαθητές/τριες (8 αγόρια & 9 κορίτσια)

Γ΄ τάξη: 18 μαθητές/τριες (12 αγόρια & 6 κορίτσια)

Δ΄ τάξη: 12 μαθητές/τριες (6 αγόρια & 6 κορίτσια)

Ε΄ τάξη: 19 μαθητές/τριες (8 αγόρια & 11 κορίτσια)

Στ΄ τάξη: 23 μαθητές/τριες (7 αγόρια & 16 κορίτσια)