Επικοινωνία

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Μ. Αλεξάνδρου 9 – 59033

Μακροχώρι Ημαθίας

Τηλέφωνο: 2331041221

e-mail: mail@1dim-makroch.ima.sch.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Λαζαρίδης Ευστάθιος

eflazari@sch.gr