Ένας πυροσβέστης στη Β’ τάξη!

Έναν διαφορετικό επισκέπτη υποδέχτηκαν οι μαθητές της Β’ τάξης μαζί με την εκπαιδευτικό τους, κ. Φλώρου Αναστασία, την Τετάρτη 15-2-2023. Συγκεκριμένα, το μάθημα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και ειδικότερα ο 2ος θεματικός κύκλος “Φροντίζω το περιβάλλον” με την υποθεματική “Σεισμός – και τώρα τι κάνω;” πρόσφεραν το πλαίσιο για την υλοποίηση μιας σύντομης δράσης για τον [...]

Τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο

support-image

;