ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Παρακαλείσθε όσοι γονείς επιθυμείτε την εγγραφή του παιδιού σας στο Ολοήμερο Τμήμα να προσκομίσετε εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος τη σχετική Αίτηση:

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΛ

 Στην Αίτηση – Δήλωση  δίνεται η δυνατότητα στον γονέα να εγγράψει τον μαθητή-παιδί του

α. στο Ολοήμερο Τμήμα με ώρες αποχώρησης των μαθητών τις: 15.00΄  ή 16.00΄  και

β. στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (Πρωινή Ζώνη). Στο Τμήμα της Πρόωρης Υποδοχής εκπαιδευτικός του Σχολείου υποδέχεται τους μαθητές το πρωί (7:00-7:15) και εν συνεχεία (7:15-8:00) προετοιμάζει-βοηθάει, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τους μαθητές στα μαθήματά τους.

Από τη Διεύθυνση του 1ου ΔΣ Μακροχωρίου.